Het is soms lastig te bepalen of je kind zich goed genoeg voelt om naar de opvang te komen. Bij twijfel kun je je kind gewoon brengen. Wel is het dan van belang dat wij goed ingelicht worden en dat we contact op kunnen nemen als het niet gaat. Als wij merken dat een kind niet lekker is, bellen wij jullie op voor overleg. De onderstaande tabel laat zien hoe wij omgaan met ziekten. Klik op de afbeelding voor een grote versie.

Richtlijnen

Als je de volgende vragen met ‘ja’ kunt beantwoorden, kun je je kind beter thuis houden:

Besmettingsgevaar

Als je kind een besmettelijke ziekte of aandoening heeft, zoals de waterpokken of een ontstoken oog, kan de rest van de groep worden besmet. Dit is vervelend, maar kan niet altijd worden voorkomen. Sommige ziektes zijn immers al besmettelijk voordat er symptomen optreden. In andere gevallen kunnen wij verspreiding voorkomen door een goede hygiëne. Wij adviseren de ouder(s) om met ons te overleggen over de te nemen maatregelen ter voorkoming van besmetting op de opvang. Wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD ten aanzien van infectieziekten.

Medicijngebruik

Als je kind (nog) medicijnen gebruikt als het naar de opvang gaat, vragen we je het formulier ‘geneesmiddelenverstrekking’ in te vullen en te ondertekenen. Voor de gezondheid van je kind is het van belang dat de pedagogisch medewerkers zorgvuldig omgaan met het toedienen van het medicijn. Een gastouder kan dit formulier ook gebruiken.

Naar de huisarts

Geschaafde knieën, tanden door de lip of een buil op het hoofd; een ongeluk zit in een klein hoekje. Ondanks dat bijna alle medewerkers EHBO-, en BHV-gecertificeerd zijn, kunnen we voor spoedgevallen altijd bij dokter Evers terecht.
Het adres van dokter Evers is:

Hoe werkt het bij een gastouder?

Als een gastouder met een kind naar de huisarts/ huisartsenpost gaat, moet die een achterwacht kunnen inschakelen. Die moet binnen tien minuten aanwezig zijn. De achterwacht en eventueel tweede achterwacht hoeven niet gecertificeerd te zijn. De achterwacht kan ook ingeschakeld worden bij andersoortige calamiteiten, waarbij de gastouder niet bij de kinderen kan blijven.