Flexibele opvang

Siemenotje wil ouders met onregelmatige werktijden tegenmoet komen met flexibele opvang. Dat werkt op deze manier: je koopt het aantal dagdelen (een dag bestaat uit twee dagdelen) in dat je gemiddeld denkt nodig te hebben per week . Dit rekenen we om naar een gemiddelde per maand. Zo kun je de ene week meer en de andere week minder dagen afnemen, terwijl het aantal ingekochte dagdelen gelijk blijft. Wisselen tussen verschillende dagen is ook geen probleem. Om flexibele opvang te kunnen (blijven) leveren, ontvangen we je werkrooster graag minimaal vier weken van tevoren. Lukt dat niet, dan zullen we in overleg met elkaar kijken of wij de opvangdagen kunnen verzorgen. Het rooster mag je mailen naar de groep waar jouw kind zit. Iedere groep heeft een eigen mailadres.

Schoenen uit of slofjes aan

We vinden het belangrijk dat kinderen binnen lekker op de grond kunnen liggen en spelen. Om de vloer na de klapdeuren vrij te houden van buitenschoenen, kun je bij het brengen en halen van je kind bij de ingang slofjes over je schoenen aantrekken, of je schoenen uitdoen. Alle kinderen kunnen hun schoentjes in de schoenenkast bij de ingang zetten. De pedagogisch medewerkers lopen op slippers of schoenen voor alleen binnen.

Na vier jaar afscheid nemen

Na vier jaar bij ons op het kinderdagverblijf, is het tijd voor de basisschool gaan. Wij vieren deze mijlpaal graag met een feestje, als jullie en je kind dat leuk vinden. We kijken hierbij naar de aard van je kind en naar jouw wensen. Als aandenken krijgt je kind van ons het fotolijstje mee dat op de groep heeft gehangen, net als de map met verzamelde knutsels. Wij hopen dat alle avonturen bij ons hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van je kind. Hij of zij heeft op dit punt al veel geleerd en gedaan: klaar om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Veel plezier op de basisschool!

Inschrijven/Uitschrijven

Inschrijven
Als je overweegt om voor Siemenotje te kiezen, kun je in een rondleiding kennis maken en je wensen kenbaar maken, bijvoorbeeld op welke dagen je opvang wilt afnemen. Ook kun je sfeer proeven en vragen stellen aan de pedagogisch medewerkers.
Mocht je vervolgens je kind willen aanmelden, kan dat met het inschrijfformulier. Op basis hiervan stellen wij een contract op, dat we beide ondertekenen. Daarin staat hoeveel en welke dagen je opvang wilt afnemen, hoe je wilt betalen en of er bijzonderheden zijn. Het contract heeft een opzegtermijn van één maand, en kan op elke datum ingaan.

Het intakegesprek
Twee maanden voor de start van de opvang nodigen we de ouders uit voor een intakegesprek met de pedagogisch medewerker van de groep. In dit gesprek wisselen jullie informatie en gegevens uit over het kind met behulp van een intakelijst. Zo krijgen de pedagogische medewerkers van de groep alvast de informatie om zo goed mogelijk voor je kindje te kunnen gaan zorgen. In het intakegesprek maken jullie ook een afspraak om te wennen. Deze dagen plannen we op de gewenste opvangdagen. Zo raken de ouders en de kinderen vertrouwd met onze opvang en de groepsgenootjes.

Wachtlijst
Wij hopen ieder kind zo snel mogelijk een plek te kunnen bieden, maar er kan een wachtlijst ontstaan. In dat geval zullen wij je op de hoogte houden van de mogelijke termijn waarop we je kind kunnen plaatsen. Broertjes en zusjes van kinderen die al bij Siemenotje zitten, krijgen voorrang met betrekking tot de plaatsing.

Uitschrijven
Stuur een schriftelijke opzegging naar info@siemenotje.nl of naar het postadres:
Wouter van den Walestraat 3
3274 CR Heinenoord
Vermeld in de opzegbrief de reden van opzeggen en de geplande einddatum, rekening houdend met de opzegtermijn van een maand. Na ontvangst van de opzegging ontvang je van ons een bevestiging met daarin de geplande einddatum.
Wanneer je kindje naar de (middelbare) school gaat wordt het contract automatisch beëindigt op de datum van de verjaardag. ( 4 jaar of 12 jaar)

Identificatieplicht

Wanneer het je niet lukt om zelf je kind op te halen kan iemand anders dit voor je doen. Wij willen dan graag persoonlijk de naam en geboortedatum van degene die je kind komt ophalen. De ophaler is verplicht om zich te identificeren middels een geldig legitimatiebewijs zoals paspoort of rijbewijs. Als er een derde persoon is die altijd je kind mag ophalen, kun je eenmalig het formulier ‘Ophalen door derden’ invullen. Dit formulier gaat samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de betreffende persoon in het dossier van je kind.

Extra opvang/Ruilen

Bij alle soorten opvang kun je gebruikmaken van een dag extra opvang of een ruildag, welke je kunt aanvragen via de digitale login van Konnect. Zowel de extra opvang dag als de ruildag moeten worden goedgekeurd door de pedagogisch medewerker op de groep.

Extra opvang dag
Wanneer de extra opvang dag is goedgekeurd, zal deze op de eerstvolgende factuur in rekening worden gebracht. Let erop dat je deze extra dagen niet direct vergoed krijgt van de belastingdienst, maar dat die verrekend worden bij het opgeven van je jaaropgave.

Een ruildag
Een dag ruilen is voor ons geen probleem. Als je kindje door vakantie, feestdagen of ziekte niet kan komen, mogen die dagen onder bepaalde voorwaarden worden ingehaald:

 • Mits tijdig door de ouders zelf afgemeld via Konnect, tot op de dag zelf voor 09:00
 • Te compenseren binnen 8 weken vanaf de opvangdag. (dit geldt voor alle vormen van afwezigheid)
 • Mits de bezetting van de groep het op de gevraagde dag toelaat.
 • Een reeds geruilde dag mag bij ziekte of afwezigheid niet nog een keer geruild worden.
 • Ziek?

  Gebruik deze richtlijnen in te schatten of je kindje te ziek is om door ons opgevangen te worden.

  Trakteren

  Gezonde kinderen zijn fitte kinderen! We hebben heeft een ‘gezond-snoepen beleid’ en geven je hier graag tips over passende traktaties.

  Medewerkers

  Benieuwd naar wie er voor jouw kind zorgen? Leer hier de medewerkers kennen!

  Klachten

  We nemen klachten serieus, en zo kun je je klacht kenbaar maken.

  Samenwerkingspartners

  We werken op dit moment samen met, of zijn aangesloten bij de volgende partijen.