Aan kinderen van 0 tot 4 jaar willen we een fijn en gezellig tweede thuis bieden op het kinderdagverblijf, of bij een gastouder. En dat streven we ook na als ze de stap maken naar de basisschool. Ze zijn dan bij de buitenschoolse opvang of bij de gastouder van harte welkom.

Siemenotje staat open voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking. Voor deze kinderen met een extra zorgindicatie bekijken we samen met de ouders of plaatsing haalbaar is, eventueel met extra inzet van leidsters.