Siemenotje wil het perfecte, gezellige verlengstuk zijn van thuis, of je kind nu twee of twaalf jaar is. Onder het mom van ‘Siemenotje maakt je groot!’ willen we bijdragen aan een stabiele en fijne opvoeding voor jouw kind. Je staat er misschien niet direct bij stil, maar voor ons is het vanzelfsprekend dat we voldoen aan alle eisen die de GGD stelt aan onder andere veiligheid en hygiëne. Actief volgen we de laatste richtlijnen qua wet- en regelgeving op het gebied van kinderopvang. Ook werken we altijd met voldoende gediplomeerde pedagogisch medewerkers op iedere groep, zodat jouw kindje veel aandacht krijgt.

Qua kinderdagverblijf onderscheiden ons op de volgende punten:

Visie

Ons pedagogisch beleid is gebaseerd op onze visie:
Siemenotje biedt aan ieder kind veilige, liefdevolle en ontwikkelingsgerichte opvang. Zo kan het kind groeien en ontwikkelen tot een zelfstandig individu met respect voor zichzelf, de ander, dier en omgeving.

Een van de grootste randvoorwaarden waardoor Siemenotje dit kan doen is het werken met kleinere groepen, waarin minder kinderen zitten dan wettelijk bepaald is. Een groep met minder kinderen geeft meer ruimte om gericht en met volle aandacht bij het kind te zijn. De groepsruimte is afgestemd op een huiselijke sfeer en daarom ingericht met een eigen keuken en slaapkamer. Vraag ons naar het complete pedagogische beleid voor het kinderdagverblijf , buitenschoolse opvang en gastouderbureau.

Geschiedenis

Met één verticale groep is kinderdagverblijf Siemenotje voorzichtig begonnen in 2010. Intiem was het toen met vijf pedagogisch en twee huishoudelijke medewerkers. Binnen een jaar groeiden we naar drie verticale groepen en begin 2015 zitten we op vier, plus een speciale groep voor kindjes van drie jaar.

Trots zijn we op de uitbreiding met het gastouderbureau in januari 2013 en met de buitenschoolse opvang in oktober 2014. Al zo’n zestig kinderen hebben het voor en na schooltijd naar hun zin bij ons in het voetbalcomplex van Heinenoord. Daardoor is het aantal pedagogisch medewerkers gegroeid naar over de twintig en er zijn meer dan 10 huishoudelijke krachten. Ook groeien we in het aantal gastouders die opvang bieden via ons bij hun thuis. Qua omvang zijn we flink gegroeid, maar de intieme, fijne sfeer blijft bestaan.