Informatie

De ouderraad bestaat uit ouders die gebruikmaken van de opvang bij Siemenotje, zowel op het kdv als op de bso. De raad heeft een organiserende en adviserende rol en daarbij horen de volgende taken:

Protocol

Klik hier voor het reglement ouderraad KDV
Klik hier voor het reglement ouderraad BSO
De ouderraad heeft elke twee maanden een openbaar overleg, tenzij een bepaald agendapunt vertrouwelijk is. Datum en tijdstip worden via de notulen van de ouderraad gecommuniceerd. Beide zijn terug te vinden op het inlogdeel van de website.

De ouderraad is te bereiken via KDV: ouderraadkdv@siemenotje.nl of BSO: ouderraadbso@siemenotje.nl