Pedagogisch medewerkers

Iedere groep heeft drie vaste pedagogisch medewerkers: een fulltime (4 dagen) en twee parttime (3 dagen) krachten. Alle pedagogisch medewerkers zijn minstens MBO- en/of HBO-geschoold. Als iemand ziek is, regelen we een vervanger uit ons vaste personeelsbestand. Voor kinderen vinden we het belangrijk dat er een ‘bekend’ gezicht is. Lees hier wie er voor jouw kindje zorgen.

Vier-ogenprincipe

Sociale controle op hoe medewerkers omgaan met de kinderen vinden we belangrijk. Daarom hanteren we het vier-ogenprincipe. Dat houdt in dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of -luisteren. Om de transparantie te bevorderen zijn ook de deuren deels van glas. Dit geldt ook voor de badkamers; dat zijn allebei open ruimtes waar iedereen in en uit kan lopen.

Opvoedkundig advies

Niet willen eten, slecht slapen, woede-aanvallen: het opvoeden van een kind kan nogal eens vragen oproepen. Met allerlei vragen over structuur, ritme, voeding en gedrag van jouw kind(eren) kun je terecht bij de pedagogisch medewerkers. Die krijgen bij Siemenotje de kans om zich persoonlijk en werkinhoudelijk te ontwikkelen. Complexere opvoedvraagstukken komen terecht bij orthopedagoog (directeur Kim van de Putte), die eventueel in overleg met jou/jullie opvoedingsondersteuning kan aanbieden.

Oudergesprekken

We vinden het belangrijk om regelmatig contact te hebben met ouders. Daarom praten we jullie niet eens, maar drie keer per jaar bij over de ontwikkeling van jullie kind. Die ontwikkeling houden we gaandeweg het jaar bij, en leggen we niet op één moment vast. Ook horen we dan graag jullie mening over hoe Siemenotje opvang biedt. Bovendien bespreken de leidsters op de groep elke maand met de directeur hoe het met de afzonderlijke kinderen gaat. Samen bepalen zij hoe ze extra stimulans of uitdaging kunnen geven aan kinderen die dat nodig hebben.