Openingstijden

Onze buitenschoolse opvang is 51 weken per jaar open. De week tussen Kerst en Oud & nieuw zijn we gesloten. De BSO start om 7.00 uur met een betaalde optie om te beginnen vanaf 6.30 uur (wij bieden deze vervroegde opvang bieden we aan vanaf 2 of meer aanmeldingen). We sluiten om 19.00 uur.

Vervoer van en naar de BSO

De voorschoolse opvang vindt plaats op locatie Buitenspel (Tienvoet 4). Vanuit daar worden kinderen te voet of met de auto/ taxi naar school gebracht. Kinderen wegbrengen naar een basisschool in een ander dorp dan Heinenoord is geen probleem.
Hetzelfde geldt voor het ophalen na schooltijd. Vanaf de basisscholen in Heinenoord lopen de kinderen en pedagogisch medewerkers naar locatie de Tienvoet of naar locatie Buitenspel. In de andere dorpen worden de kinderen met de auto/ taxi opgehaald. Voor het vervoer met auto/ taxi wordt een bijdrage gerekend, deze staan gespecificeerd in de kostentabel.

Spelen met vriendjes en vriendinnetjes

Na schooltijd willen kinderen soms spelen met een bepaald vriendje of vriendinnetje. In overleg met de pedagogisch medewerker mag je kind een vriend(in) meenemen naar de buitenschoolse opvang. Of dat mogelijk is, hangt af van de bezetting en de planning. Andersom komt het ook voor dat je kind graag met een vriend(in) mee naar huis wil. Ook dit is als zelfstandigheid aan te geven in ons digitale systeem. Mocht dit nog niet gebeurd zijn bellen we met de ouders, tenzij er specifiek is aangegeven dat je kindje niet mag spelen.

Inschrijven/Uitschrijven

Inschrijven
Als je overweegt om voor Siemenotje te kiezen, kun je in een rondleiding kennis maken en je wensen kenbaar maken, bijvoorbeeld op welke dagen je opvang wilt afnemen. Ook kun je sfeer proeven en vragen stellen aan de pedagogisch medewerkers.
Als je je kind wilt aanmelden, kan dat met het inschrijfformulier. Op basis hiervan stellen wij een contract op dat we beide digitaal ondertekenen. Daarin staat hoeveel en welke dagen je (vakantie)opvang wilt afnemen, hoe je wilt betalen en of er bijzonderheden zijn. Het contract heeft een opzegtermijn van één maand en kan op elke datum ingaan.

Het intakegesprek
Voor de start van de opvang nodigen we de ouders uit voor een intakegesprek met de pedagogisch medewerker van de groep. In dit gesprek wisselen jullie informatie en gegevens uit over het kind. Zo krijgen de pedagogisch medewerkers van de groep alvast de informatie om zo goed mogelijk voor jullie kind te gaan zorgen. In het intakegesprek maken jullie ook een afspraak om te wennen. Deze dag(en) plannen we op de gewenste opvangdagen. Zo raken de ouders en de kinderen vertrouwd met onze opvang en de groepsgenootjes.

Wachtlijst
Wij hopen ieder kind zo snel mogelijk een plek te kunnen bieden, maar er kan een wachtlijst ontstaan. In dat geval zullen wij je op de hoogte houden van de mogelijke termijn waarop we je kind kunnen plaatsen. De prioritering die wij hierbij hanteren staat beschreven in onze Algemene Voorwaarden.

Uitschrijven
Stuur een schriftelijke opzegging naar info@siemenotje.nl of naar het postadres:
Wouter van den Walestraat 3
3274 CR Heinenoord
Vermeld in de opzegmail/ -brief de reden van opzeggen en de geplande einddatum, rekening houdend met de opzegtermijn van een maand. Na ontvangst van de opzegging ontvang je van ons een bevestiging met daarin de geplande einddatum.
Wanneer je kindje naar de (middelbare) school gaat wordt het contract automatisch beëindigd op de datum van de verjaardag. (12 jaar)

Identificatieplicht

Voor je kind is het fijn als papa of mama hem of haar ophaalt, maar dat lukt niet altijd. Dan kan iemand anders dit voor je doen. In dat geval vinden wij het fijn om van jou persoonlijk te horen wie (naam en geboortedatum) je kind komt ophalen. De ophaler is verplicht om zich te identificeren middels een geldig legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs. Als er een derde persoon is die zonder aangeven vooraf je kind mag ophalen, kun je eenmalig het formulier ‘Ophalen door derden’ invullen. Dit formulier gaat samen met een kopie van het legitimatiebewijs van de betreffende persoon in het dossier van je kind.

Extra opvang/Ruilen

Bij alle soorten opvang kun je gebruikmaken van een dag extra opvang of een ruildag, welke je kunt aanvragen via het ouderportaal van Konnect. Zowel de extra opvang dag als de ruildag moeten worden goedgekeurd door de pedagogisch medewerker op de groep.

Extra opvang dag
Wanneer de extra opvang dag is goedgekeurd, zal deze op de eerstvolgende factuur in rekening worden gebracht. Let erop dat je deze extra dagen niet direct vergoed krijgt van de belastingdienst, maar dat die verrekend worden bij het opgeven van je jaaropgave.

Een ruildag
Een dag ruilen is voor ons geen probleem. Als je kindje door vakantie, feestdagen of ziekte niet kan komen, mogen die dagen onder bepaalde voorwaarden worden ingehaald. Deze voorwaarden zijn te vinden in de Algemene Voorwaarden van de BSO.