Opgroeien bij ons

Onze BSO is voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Gezien de grote verschillen in behoefte en ontwikkeling hebben we op dit moment 3 groepen.
Kirakwa is voor kinderen van groep 1 en 2. Sazoeri en Wakiwoe zijn twee identieke verticale groepen voor kinderen van groep 3 t/m 8. Hierbij kijken we altijd naar het individuele kind, waarbij het mogelijk is om in overleg eerder of later over te gaan naar de andere locatie.

Pedagogisch medewerkers

Voor kinderen is het belangrijk dat de pedagogisch medewerkers zoveel mogelijk een ‘bekend’ gezicht zijn. Alle pedagogisch medewerkers zijn minstens MBO- en/of HBO- geschoold. Als iemand ziek is of vrij heeft, proberen we een vervanger uit het vaste personeelsbestand te regelen.
Elke pedagogisch medewerker heeft een VOG en is in het bezit van een kinder- EHBO diploma.

Oudergesprekken

Ook nu je kind op de basisschool zit, vinden we het belangrijk om regelmatig contact te hebben met ouders. Daarom willen we minimaal eens per jaar, rond de verjaardag van het kind, een oudergesprek voeren over de ontwikkeling van je kind en om jullie mening te horen over hoe Siemenotje opvang biedt.