Na het drink- en fruitmoment is er gelegenheid voor spel en activiteiten die gebaseerd zijn op onze visie.

Bewegen

BSO Siemenotje zet zich in voor een actief aanbod op het gebied van sport, bewegen en spel. Niet alleen omdat kinderen in deze vormen uiting kunnen geven aan hun emoties, maar ook omdat dit goed is voor de gezondheid en fysieke gesteldheid.

Loose parts

Bij BSO Siemenotje spelen we vooral met loose parts. Loose Parts zijn losse, open eind materialen die kinderen kunnen manipuleren, verplaatsen en combineren op oneindig veel manieren zonder opdracht of bedoeling vooraf. Wanneer niet voorbestemd materiaal aangeboden wordt, zien de medewerkers dat de kinderen meer experimenteren en ontdekken.

Natuur

BSO Siemenotje wil kinderen laten ontdekken. Erop uit gaan in de natuur is een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van kinderen. Grenzend aan het terrein van de BSO ligt een klein bosje waar de kinderen kunnen ravotten en klauteren. Verder kunnen de pedagogisch medewerkers uitweiden naar het grotere bosje in Heinenoord om daar met de kinderen hutten te bouwen, te verzamelen en van alles te ontdekken.

Avontuurlijk spelen

Door het ervaren van avontuurlijke/ risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen kinderen risico competenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.

Huiswerk

Op onze BSO kunnen kinderen op een rustig plekje huiswerk maken. De pedagogisch medewerkers zullen het kind hierbij stimuleren en waar mogelijk ondersteunen. Zij oefenen echter geen dwang uit en zijn niet verantwoordelijk voor het resultaat. Dit gaat in overleg met ouders.

Vakantie

In vakantieweken komen kinderen langer naar onze BSO. Daar spelen we op in door andere activiteiten te organiseren met meer variatie in het programma en met meer onderling sociaal contact. We hebben tijd voor thema’s en bijbehorende avontuurlijke uitstapjes (dichtbij of verder weg). We informeren ouders hier vooraf over.